Výber relačnej databázy

Dôležitým rozhodnutím pri výbere existujúcej či vývoji vlastnej softvérovej aplikácie je voľba databázového systému, presnejšie povedané softvéru, ktorý databázu riadi - systému riadenia bázy dát. Databáza je miestom, ktoré slúži na trvalé ukladanie dôležitých dát, ktoré vaša aplikácia bude spracovávať a na ich efektívne čítanie. Osvetlíme si faktory, ktoré by ste pri výbere nemali zabudnúť zohľadniť.

Periodicita trendov v IT

Pre ľudí pohybujúcich sa v prostredí informačných technológií dlhšiu dobu nie je novinkou, že niektoré globálne trendy sa cyklicky opakujú. Jedným z takýchto významných cyklov je centralizácia/decentralizácia „inteligencie“ v sieti. Pod inteligenciou tu myslíme výpočtový výkon a miesto v sieti, kde prebieha rozhodovanie na úrovni danej aplikácie.

Lokalizácia softvéru

Lokalizácia softvéru je príprava programu na to, aby boli texty v programe použité zobrazené správne a zrozumiteľne v cieľovom jazyku. Programátori majú na výber z viacerých lokalizačných formátov (formát súboru, v ktorom je uložený preklad programu) s rôznou syntaxou a rôznymi vlastnosťami.