Začalo to jednoduchým spojením koncových uzlov v sieti

Od vzniku prvých veľkých počítačových sietí do dnešnej doby sme prešli týmto cyklom niekoľkokrát. Prvé siete boli jedoduchým spojením koncových uzlov a rozhodovanie prebiehalo na nich. S nástupom internetu sa rozšírila aj architektúra klient/server, jednak reprezentovaná BBS a webovými servermi, ktoré sa stali centrom komunikácie a jednak v rámci intranetov vlnou tzv. tenkých klientov, ktorým služby poskytovali lokálne servery. Prvé služby zdieľania súborov typu peer-to-peer znovu zamerali pozornosť na priamu komunikáciu medzi jednotlivými koncovými uzlami siete. Keď tzv. web 2.0 umožnil používateľom jednoduchú tvorbu blogov a funkcie tvorby obsahu priamo na webových stránkach v prostredí prehliadača, opäť sa do popredia dostala centralizácia. Vo firemných weboch túto vlnu centralizácie reprezentovali cloudové služby. V dnešnej dobe už takmer každý nosí vo vrecku plnohodnotný počítač, ktorý okrem iného dokáže aj telefonovať. Zaplavujú nás reklamy na tablety a automatizácia domácnosti prinesie do našich domovov more tzv. vnorených zariadení, od inteligentných termostatov, žiaroviek a robotických vysávačov po zabezpečovacie systémy a všetky tieto zariadenia sú pripojené k počítačovej sieti. Trendom je nazývať túto éru internetom vecí (Internet of Things), ale opäť ide len o módnu vlnu decentralizácie.

Vývoj v počítačovej bezpečnosti

Z hľadiska počítačovej bezpečnosti sa vystriedal protokol IPv4, ktorý naivne predpokladal, že každé zariadenie na svete bude mať možnosť priamej komunikácie s každým iným, pričom síce podcenil aký počet týchto zariadení bude, ale zato otvoril novú cestu šírenia škodlivého kódu a dal vzniknúť celkom nový odvetviam  na ochranu proti nemu. Nasledovalo ho riešenie NAT, z núdze cnosť, často mylne považované za spôsob ochrany siete. Poslednou fázou je pomalá implementácia protokolu IPv6 rozuzľujúceho nielen problém počtu zariadení a ideál priamej komunikácie medzi nimi, ale prinášajúceho aj mnohé bezpečnostné prvky. Popri tom ochranu firewallom a antivírom na jednotlivých počítačoch pripojených k sieti vystriedala v popularite ochrana na obvode siete, ale ideál priamej komunikácie diktuje nevyhnutný návrat k ochrane koncových uzlov. A preto, že tieto koncové zariadenia už nie sú len PC, ale spomínané spotrebné zariadenia, ktoré kúpite, zapojíte a nechcete sa o ne viac starať, pokým fungujú, hľadáčik bezpečnosti sa zameria na životný cyklus bezpečnostnej podpory týchto zariadení. Preto, že si domov alebo do firmy nechcete priniesť a do siete zapojiť trójskeho koňa, musíte si uvedomiť, že bezpečnosť nie je vlastnosť, ale proces vyžadujúci aktualizácie a podporu.

Nie kruh ale špirála

A čo by sme si mali odniesť z toho, že sme si tieto periodické trendy uvedomili? To, že sa tento cyklus opakuje znamená, že ani jeden z extrémov nie je všeliekom. To, že sa nepohybujeme v začarovanom kruhu, ale po špirále – každou iteráciou sa zlepšujú centralizované aj decentralizované technológie. A v neposlednom rade aj to, že bezpečnosť je neradno zanedbávať bez ohľadu na to, ktorá paradigma je práve v móde.