Zameriavame sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti moderných informačných technológií. Vieme pokryť celé spektrum Vašich potrieb. Portfólio našich služieb delíme na štyri kľúčové oblasti: technologický audit, verejné obstarávanie a nákup, projektové riadenie a financovanie projektov a to predovšetkým z fondov EÚ a rôznych dotačných schém a mechanizmov.