Máte záujem čerpať prostriedky na technológie z Fondov EÚ, prípadne iných dostupných finančných mechanizmov?

  • Na základe profilu Vašej spoločnosti a Vašej aktuálnej potreby Vám podrobne odprezentujeme všetky dostupné možnosti, vrátane kľúčových plusov a mínusov, ktoré sú s nimi spojené.
  • V prípade záujmu Vám odprezentujeme možnosti viac zdrojového finacovania.
  • Všetky relevantné výzvy a výberové konania sledujeme na dennej báze, a takúto službu ponúkame aj pre Vás.

Neviete si poradiť s prípravou žiadosti o grant, prípadne prípravou projektového zámeru?

  • Spracujeme pre Vás žiadosť o grant, pripravíme komplexný projektový zámer vrátane všetkých požadovaných príloh.
  • Ručíme ako za vecnú, tak formálnu správnosť a komplexnosť žiadosti, ktorú pre Vás pripravíme.