Potrebujete objektívne zhodnotiť aktuálny stav Vášho technologického vybavania?

  • Zrealizujeme pre Vás technologický audit a zostavíme pre Vás veľmi konkrétny variantný zoznam odporúčaní s presným postupom ich realizácie.
  • Každé odporúčanie bude mať jasne definované plusy a mínusy. Ďalej Vám pripravíme cenovú, časovú a zdrojovú kalkuláciu.

Rozhodujete sa medzi tým, či kúpiť alebo prenajať hotovú technológiu, prípadne si nechať vyvinúť technológiu presne na mieru?

  • Spracujeme pre Vás viac-kriteriálnu analýzu a na základe vyhodnotenia merateľných parametrov a váh po spoločnej diskusii rozhodneme, ktorú cestu zvoliť.
  • V prípade, že je optimálnym riešením nadstavba alebo dobudovanie súčasnej technológie, predstavíme Vám aj takúto možnosť riešenia.