Ste verejným obstarávateľom podľa § 6 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, potrebujete realizovať verejné obstarávanie, ale nemáte dostatočné skúsenosti s obstarávaním informačných technológií?

  • Poradíme Vám, ako pripraviť verejné obstarávanie alebo zabezpečíme za Vás celý proces verejného obstarávania po vecenej aj formálnej stránke tak, aby bolo v súlade zo zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
  • Zrealizujeme pre Vás, prípadne za Vás elektronickú aukciu.

Ste presvedčený o tom, že máte skvelý produkt alebo službu, ktorá vyhovuje podmienkam verejného obstarávateľa podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, chcete sa zapojiť do verejného obstarávania, ale nemáte istotu, že dokážete 100% vecne aj formálne pripraviť podklady do súťaže?

  • Na základe podrobnej analýzy zverejnených súťažných podkladov Vám odporučíme, či sú parametre vyhlásenej súťaže v súlade so zameraním a aktivitami Vašej spoločnosti. V prípade že áno, pomôžeme Vám pripraviť alebo pripravíme za Vás súťažné podklady.

Aj v rámci komplikovaného procesu verejného obstarávania, je možné niektoré kroky zjednodušiť. Poznáte napríklad výhody zápisu do Zoznamu podnikateľov, ktorý vedie na svojich webových stránkach Úrad pre verejné obstarávanie?

  • V zozname podnikateľov sa stačí zaregistrovať jeden krát a pri každej ďalšej verejnej zákazke, ktorej sa zúčastníte ako uchádzači, nebudete musieť preukazovať splnenie podmienok účasti podľa § 26.
  • Zoznam registrovaných podnikateľských subjektov ako aj podmienky spojené s registráciou, nájdete na tejto adrese:  http://www.uvo.gov.sk/zoznam-podnikatelov.

Nemáte záujem účastniť sa verejnej zákazky, ale potrebujete realizovať nákup technológie alebo technologických služieb pre Vašu spoločnosť za najvýhodnejších podmienok?

  • Na základe spoločnej diskusie vyberieme hlavné parametre súťaže alebo takzvané K.O. kritéria a nastavíme ciele, obsah a rozsah výberového konania a to všetko prostredníctvom elektronických nástrojov.